Å leve med PTSD

Å leve med PTSD

Om bloggen

I bloggen ønsker jeg å dele mine erfaringer med lidelsen og med helsevesenet.PTSD og søvnproblemer

PTSD og søvnPosted by Frk Flink Thu, February 16, 2012 15:25:17

De fleste PTSD-pasienter sliter med innsovningsvansker og/eller mareritt som fører til oppvåkning.

Det finnes ulike teorier for årsakene til innsovningsproblemer. En grunn kan være at mennesker som lider av PTSD er mer årvåkne og på vakt enn friske mennesker, slik at en ikke klarer å slappe av, og dermed ikke får sove. Noen er også redde for å sovne fordi de frykter marerittene som ofte kommer. En annen årsak kan være at PTSD-pasienter ofte grubler mye og tenker negative tanker.

Når man sover, går hjernen gjennom ulike søvnfaser. Drømmesøvnen kalles REM-fasen (Rapid Eye Movement). Hos friske mennesker, er dette en fase hvor kroppen slapper helt av, og hvor kroppen ikke skiller ut adrenalin. Normalt er dette fasen hvor dagens hendelser prosesseres og lagres i langtidshukommelsen. Enkelte forskerer mener at dette ikke er tilfelle hos PTSD-pasienter. Hos disse er fryktsenteret i hjernen hyperaktivert også under REM søvn. Adrenalin skilles ut og hjernen klarer ikke å prosessere drømmene som omhandler traumene, slik at de ikke blir laget i langtidshukommelsen, men repeteres stadig. Dette er bakgrunnen for EMDR-metoden som brukes i PTSD-behandling. Du kan lese mer om den på www.traume.org.

Noen studier viser også at REM-søvn fasene hos PTSD-pasienter er hyppigere og mer kortvarige enn hos friske mennesker.

Det blodtrykksregulende legemiddelet Catapresan virker potsitivt på mareritt og dermed søvnproblemer for endel PTSD-pasienter.